Månadsarkiv: december 2017

Från oss alla, till er alla… (2017)

Kvalitetsregister och registercentrum ska under 2018 arbeta tillsammans för gemensam kunskapsstyrning i Sverige. Vi på RCSO ser fram mot denna utmaning. Som första steg hoppas vi att vi möter några av er i Nässjö...

Anna Trinks ny koordinator för RCSO (2017)

Anna är ett känt ansikte för oss, redan 2012 var hon med och bildade RCSO. Därefter har hon, som registerhållare, arbetat med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert. Rollen som registerhållare kommer Anna så småningom...

Nytt från våra anslutna register december (2017)

Hämtat från bhvq.se: 30 november – Nya amningsdefinitioner i Rikshandboken för Barnhälsovård Avsnittet angående amningsstatistik med definitioner är nu uppdaterat i enlighet med Registerbeskrivningen för Svenska barnhälsovårdsregistret. Läs mer 23 november – Anslutningsprojekt på gång i...