Nytt från våra anslutna register

Hämtat från bhvq.se: 70 % av Sveriges landsting/regioner på väg in i BHVQ Region Jönköpings län anordnade onsdag 11 oktober ett möte på Arlanda för PMO-Barnhälsovårds kundgrupp. BHVQ:s registerhållare Thomas Wallby deltog. Region Jönköpings län driver tillsammans med Västerbottens läns landsting ett anslutningsprojekt