Månadsarkiv: augusti 2017

Filmer från inspirationsdagen (2017)

Den 29 maj 2017 anordnade RCSO, tillsammans med Qulturum, en inspirationsdag med fokus på kvalitetsbaserade förbättringsnätverk. Efter dagens föreläsningar och gruppdiskussioner spelade vi in filmer om lärande nätverk. Medverkar gör bland annat våra amerikanska gäster...

Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård SOU 2017:48 (2017)

Hämtat från: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201748/ Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen konstaterar att...