Månadsarkiv: juni 2017

Nytt från våra anslutna register (2017)

Hämtat från barnreumaregistret.se: 23 juni – Nyhetsbrev och publicerade delar av Nationella riktlinjer för barnreumatisk sjukdom Nu är registrets nyhetsbrev ute med diverse nyheter bl a om vårt arbete för att förenkla och underlätta patientmedverkan i...

Nytt om RAND-36

Vi har tagit fram olika layout för RAND-36 beroende på i vilket syfte det ska distribueras och hanteras: RAND-36 utan poängangivelse vid svarsalternativen RAND-36 med poängangivelse vid svarsalternativen RAND-36 med poängangivelse vid svarsalternativen för...

PROM-seminarium i anslutning till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen (2017)

Den 8 november 2017, dagen innan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, anordnas årets PROM-seminarium. Programmet, som utarbetats i samråd med registercentrumorganisationernas PROM-nätverk, kommer att ha fokus på generiska, sjukdomsspecifika PROM och item banking. En av de inbjudna...

Lärande nätverk i Sverige (2017)

Under 2017 arbetar RCSO tillsammans med Qulturum med att bygga en plattform för Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk i Sverige. Det handlar om att bygga ”lärande nätverk”. Vetenskapliga studier visar att kliniska resultat förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare...