Debattartikel: Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk

Martin Rejler, överläkare, medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö; VINNVÅRD fellow, Anna Fabisch, utvecklingsledare, Registercentrum Sydost; utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län, Christina Petersson, sjuksköterska, utvecklingsledare, Registercentrum Sydost; biträdande lektor, avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping, Jönköpings universitet, Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings län och Boel Andersson Gäre, professor,

Sida 1 av 3123