Välkommen på inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Från kvalitetregisterdata till förbättrade kliniska resultat Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk Tillsammans med Carole Lannon och Peter Margolis med exempel från svenska kvalitetsregister För vem? Patienter, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, kvalitetsregisterhållare, kvalitetsregistermedarbetare  och forskare Var? Kulturhuset Spira i Jönköping måndagen den 29