Månadsarkiv: februari 2017

EQ-5D information om avtalet (2017)

Information om PROM till alla kvalitetsregisterhållare Kvalitetsregisterorganisationen centralt har via samtliga sex registercentrum i samverkan under en tid nu arbetat för att skapa goda förutsättningar rörande användningen av enkäterna SF-36 och EQ5D inom kvalitetsregistren,...

Itembanker (2017)

Itembanker karaktäriseras av hög mätprecision, hög relevans för den som svarar (CAT), minskad börda för den som svarar (ofta räcker 4-8 frågor), jämförbarhet trots individualisering och hållbarhet. ”Registercentra i samverkan” bedriver ett implementeringsprojekt avseende...