Månadsarkiv: november 2016

Inspirerande och lärorikt vid RCSO:s forskningsworkshop! (2016)

Den 23 november 2016 anordnade vi en workshop kring forsknings- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i kvalitetsregister. Närmare trettiofem tillresta deltagare från södra och mellersta Sverige hade tagit sig till småländska Nässjö för att ta...

Slutrapport Optimal habilitering (2016)

Optimal habilitering med hjälp av kvalitetsregistret HabQ har varit ett samverkansprojekt mellan det nationella kvalitetsregistret HabQ och de regionala registerkompetenscentrumen Registercentrum sydost (RCSO)/Qulturum och RC Norr. Syftet med projektet var att åstadkomma optimal habilitering med...

Kommunikation är en nyckelfråga (2016)

Vill ni ha hjälp att lyckas med er kommunikation? Registercentrum Västra Götaland har tagit fram en guide som vänder sig till kvalitetsregister. Guiden är riktad till registermedarbetare som vill ha tips och råd för...