Slutrapport Optimal habilitering

Optimal habilitering med hjälp av kvalitetsregistret HabQ har varit ett samverkansprojekt mellan det nationella kvalitetsregistret HabQ och de regionala registerkompetenscentrumen Registercentrum sydost (RCSO)/Qulturum och RC Norr. Syftet med projektet var att åstadkomma optimal habilitering med fokus på föräldrastöd, multiprofessionell habiliteringsuppföljning vid