PROM-seminarie: Sjukdomsspecifika frågeformulär

Lotti Orvelius som jobbar med patientrapporterade mått inom RCSO talade på RC Syds PROM-seminarie om sjukdomsspecifika frågeformulär. Seminariet samlade registerintresserade och registerengagerade deltagare från hela landet. Lotti representerade och talade för Svenska Intensivvårdsregistret, även förkortat SIR. Registret startade 2001 där 95 % av landets intensivvårdsavdelningar är med. Arbetet

Webbseminarium: ”Att lära av varandra” – erfarenhetsutbyte kring patientmedverkan i kvalitetsregister

RCSO bjuder in dig som är registerhållare/registerkoordinator till en nationell nätverksträff via webben. Syftet med denna träff är att utveckla förutsättningar för patientmedverkan i registerarbetet genom erfarenhetsutbyte, då formerna för patientmedverkan ser olika ut bland kvalitetsregistren.     Datum och tid: Tisdagen