Framtidens PROM nu (2016)

RCSO i samarbete med QRC Stockholm, Registercentrum Norr, RC Syd, Registercentrum Västra Götaland och UCR bjuder in till en informationsträff om implementeringen av (inter)nationella itembanker för patientrapporterade mått i Sverige. Programmet innehåller bland annat: Chris Gibbons, NIHR...