Månadsarkiv: mars 2016

Säker hjärtsviktsvård med hjälp av Rikssvikt (2016)

Säker hjärtsviktsvård har varit ett samverkansprojekt mellan det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt och de regionala registerkompetenscentrumen Registercentrum sydost (RCSO)/Qulturum och Uppsala Clinical Research Center (UCR). Syftet med projektet har varit att förbättra hjärtsviktsvården i Sverige,...

Kvalitetsregistrering ett stöd för bättre specialiserad palliativ vård (2016)

Nio av tolv indikatorer förbättrades signifikant under ett år. Den specialiserade palliativa vården i Region Skåne samorganiserades 2013, och som ett instrument för kvalitetsuppföljning har indikatorerna i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät följts systematiskt. I denna...