Patienters erfarenheter i samband med ryggkirurgi (2016)

Under 2015 genomförde RCSO ett projekt för patientmedverkan i samarbete med svenska ryggregistret Swespine. Ett tjugotal patienter deltog i olika fokusgrupper om hur de upplevde vården i samband med ryggkirurgi. »» Läs rapporten ”Patienters erfarenheter i...