Utbildning för patientföreträdare i kvalitetsregisters styrgrupper (2016)

Samtliga sex registercentrum har, i samverkan med Nationella kvalitetsregisterkansliet, gemensamt tagit fram en utbildning som riktar sig till patientföreträdare i kvalitetsregistrens styrgrupper. Kursen innehåller delmoment som uppdrag, förväntningar och förutsättningar i rollen som patientföreträdare,...