Månadsarkiv: december 2015

Täckningsgrader 2015 publicerad

För fjärde året publicerar Socialstyrelsen en rapport som visar täckningsgrader för de nationella kvalitetsregistren. Syftet är bland annat att följa kvalitetsregistrens utvecklingsarbete och att kunna kartlägga hur olika landsting och regioner rapporterar till kvalitetsregistren....