Förbättringsprogrammet Säker Hjärtsviktsvård är nu avslutat

I förra veckan avslutades förbättringsprogrammet Säker Hjärtsviktsvård. Programmet har genomförts gemensamt av det nationella kvalitetsregistret Rikssvikt och de regionala registercentrumen RCSO/Qulturum och UCR. Syftet har varit att åstadkomma bättre livskvalitet för individer med hjärtsvikt, minska återinskrivningarna inom 30 dagar och även minska