Workshop: PROM i förbättringsarbete, del 2 (2015)

Som ett led i att stärka de kvalitetsregister som är anslutna till Registercentrum sydost (RCSO) och Regionalt Cancercentrum sydöst (RCC sydöst) har RCSO och RCC bjudit in registerhållare och verksamhetsutvecklare till en halvdags workshop...