Socialstyrelsen erbjuder täckningsgradsjämförelser (2015)

En viktig förutsättning för att kvalitetsregistren ska kunna användas för kvalitetsarbete, jämförelser, uppföljningar och utvärdering av hälso- och sjukvården är att data finns tillgänglig och att den håller hög kvalitet. Täckningsgraden, det vill säga...