Nya förbättringsprojekt tillsammans med RiksSvikt, Auricula och Svenska Palliativregistret (2014)

Under 2013 och 2014 har Registercentrum sydost inom ramen för den nationella satsningen på kvalitetsregister genomfört förbättringsprojekt med RiksSvikt och Svenska Palliativregistret. Över 20 team från olika delar av vård och omsorgen, från specialistkliniker...