Månadsarkiv: juni 2014

Tredje seminariet om sjukdomsspecifika patientfrågeformulär (2014)

Seminariet riktar sig i första hand till Registercentrum och Nationella Kvalitetsregister som är intresserade av sjukdomsspecifika PROM (patientrapporterat utfall). Även övriga intresserade är välkomna. Seminariet kommer att innehålla: Teori och praktiska exempel på sjukdomsspecifika patientfrågeformulär,...