Tredje seminariet om sjukdomsspecifika patientfrågeformulär

Seminariet riktar sig i första hand till Registercentrum och Nationella Kvalitetsregister som är intresserade av sjukdomsspecifika PROM (patientrapporterat utfall). Även övriga intresserade är välkomna. Seminariet kommer att innehålla: Teori och praktiska exempel på sjukdomsspecifika patientfrågeformulär, erfarenheter i nationella kvalitetsregister Vad bör