Patientmedverkan, kvalitetsregister och förbättrad vård (2014)

Patienter eller anhöriga fanns med i alla team som deltog när det sista seminariet genomfördes i förbättringsprojektet ”Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma”. Patienter och anhöriga medverkade bland annat i en paneldiskussion som...