Läs ny rapport om ”Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd” (2014)

RCSO:s medarbetare Evalill Nilsson presenterade i slutet av mars sin rapport ”Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd”, som skrivits till en utredning på Socialstyrelsen, beställd av Socialdepartementet. Utredningsuppdraget (Regeringsuppdrag S2013/5650/FS.) var att...