Webbinarium kring erfarenheter av förbättringsprojekt inom hjärtsvikt

”Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma” är ett förbättringsprojekt som syftar till att förbättra vardagen för patienter med hjärtsvikt. Projektet genomförs i samverkan mellan det nationella kvalitetsregistret RiksSvikt, Qulturum och de regionala registercentrumen Registercentrum Sydost (RCSO) och Uppsala