Succé-start för förbättringsresan med Svenska palliativregistret och QulturumPhoto 2013

Team ifrån 14 av våra 21 län hade hörsammat inbjudan till en förbättringsresa med hjälp av kvalitetsregister. Alla ingredienser finns på plats. De egna resultaten kan följas i en öppen utdataportal så snart de...