Registercentrum Sydost

Registercentrum Sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. Vi, i samverkan med övriga registercentrum, erbjuder nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i kvalitetsregisterprocessen. Läs mer om oss.

Nationella kvalitetsregister har en central roll i flera framgångsrika förbättringsarbeten i vården. Data från registren kan användas för att se resultat och följa utvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andra.

Registercentrum Sydost - registercentrumorganisationerna i samverkan

RCO i samverkan

Ett kvalitetsregister ska vara anslutet till en registercentrumorganisation (RCO) men kan använda flera RCO för särskilda tjänster och behov. Under 2018 har registercentrumorganisationerna bland annat i uppdrag att öka samverkan mellan de olika RCO.

Läs om registercentrumorganisationernas nationella uppdrag 2018

RCO Norr

RCC Norr
RC Norr

RCO SydOst

RCC Sydöst
RC Sydost