Förbättringskunskap

RCSO är ett kunskapscentrum som erbjuder nationell spetskompetens inom området förbättringskunskap för att kvalitetsregister ska kunna utvecklas till och användas som viktiga verktyg i förbättringsarbete.

Patientmedverkan

Vi erbjuder stöd i hela processen från val av instrument till hantering av data samt utveckling av moduler för olika instrument i samarbete med andra registercentrum.

Kvalitetsregister

Här har vi samlat information om Nationella Kvalitetsregister, dess organisation, effektmål och certifieringsnivåer, registercentrumen och dess organisation samt information för dig som registerhållare.

Nyheter

Viktiga datum

15 maj - Möte med Barn- och Vuxenkvalitetsregister (BoV) i Linköping

16 maj - Registerhållarmöte för RCSO:s anslutna register (Skype)

23 maj - Konferens om forskning på registerdata på Arlanda

29 maj - Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

30-31 maj - Utvecklingskraft i Jönköping

29 september - Redovisning. Senaste inlämningsdatum av årsrapporter. Anvisningar för hur de ska lämnas in presenteras på kvalitetsregister.se efter sommaren.

9 november - Nationella kvalitetsregisterkonferensen Stockholm