Förbättringskunskap/ Kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk

RCSO är ett kunskapscentrum som erbjuder nationell spetskompetens inom området förbättringskunskap och kvalitetsbaserat förbättringsnätverk för att kvalitetsregister ska kunna utvecklas till och användas som viktiga verktyg i förbättringsarbete.

Patientmedverkan

Vi erbjuder stöd i hela processen från val av instrument till hantering av data samt utveckling av moduler för olika instrument i samarbete med andra registercentrum.

Kvalitetsregister

Här har vi samlat information om Nationella Kvalitetsregister, dess organisation, effektmål och certifieringsnivåer, registercentrumen och dess organisation samt information för dig som registerhållare.

Nyheter